Gepubliceerd op: 15 maart 2019

U heeft een bedrijf en u doet uw zaken in eerlijkheid en vertrouwen. U streeft ernaar uw openstaande rekeningen op tijd te betalen en verwacht van uw klanten hetzelfde. Een rekening te laat betalen kan iedereen overkomen. Wellicht heeft u zelf wel eens een rekening iets te laat betaald en als u hetzelfde overkomt, dan haalt u in principe uw schouders erover op. Toch kunnen zich situaties voordoen waar u serieus twijfelt of uw facturen Ć¼berhaupt nog worden betaald en u daardoor krap bij kas komt te zitten. Als u hiermee geconfronteerd wordt, is het aan te raden om een incassobureau in te schakelen om uw openstaande en vervallen facturen betaald te krijgen.

Wel of geen incassobureau?

Het is verstandig om zelf zoveel mogelijk het debiteurenbeheer in uw bedrijf te regelen. U en uw medewerkers kennen de klanten, hebben informatie uit eerste hand over hun betalingsgedrag en willen bovendien de relatie goed en productief houden. Echter, als u erg veel openstaande facturen heeft, kunt u zelf in betalingsproblemen komen. Voor uw normale bedrijfsprocessen heeft u voldoende werkkapitaal nodig. Extra lenen kost u geld en dat wilt u voorkomen. Ook is het mogelijk dat u bij een aantal afnemers het vermoeden krijgt dat er meer aan de hand is dan alleen maar slordigheid in het betalen. U begint zelfs aan moedwil te denken als ze niet reageren op al uw redelijke pogingen ze tot betalen aan te zetten. Een andere reden om een incassobureau te benaderen is tijdgebrek van de kant van uw organisatie. Door tijdelijk personeelstekort kunnen uw eigen acties richting debiteuren minder effectief zijn. Hulp van een incassobureau zorgt dan voor duidelijkheid en voortgang.

Het proces bij een incassobureau

Een incassobureau dat correct werkt, zal uw niet-betalende afnemer een brief sturen met een overzicht van vervallen en openstaande posten. Het bureau zal incassokosten berekenen, gebaseerd op wettelijke voorschriften, gekoppeld aan de hoogte van het openstaande bedrag. Communicatie zal strikt, maar met respect verlopen. Uw klant krijgt alle tijd en gelegenheid om op tijd te betalen binnen een redelijke termijn. Is deze termijn verlopen en betaling blijft uit, dan zal een goed incassobureau hier snel op reageren, zodat duidelijk wordt dat uitstellen niet meer mogelijk is. Neemt een klant contact op om een betalingsregeling te treffen, dan zal het incassobureau kijken naar de redelijkheid en haalbaarheid van die regeling. Blijft betaling uit, dan zal een incassobureau uw niet-betalende klant wijzen op de juridische consequenties die volgen.

Wat kan Gallus Credit Agency voor u betekenen?

Gallus Credit Agency is een incassobureau dat werkt op basis van No Cure No Pay. Gallus Credit Agency ontvangt alleen een vergoeding als we uw geld incasseren. Die kosten verhalen we in eerste instantie op uw debiteur. Lukt dit niet, dan betaalt u deze  vergoeding zelf.

Gallus Credit Agency kan u helpen als u te maken heeft met onwillige debiteuren, maar kan ook een groot deel van uw debiteurenbeheer op zich nemen. 

Neem gerust contact met ons op.

LAST VAN WANBETALERS? DIEN HIER UW VORDERING IN.